هلدینگـــ بیــن المللی رویــال نمــاد پـــارس

دانــش نــوین و تــوان ایـــرانی ، اراده ایـــرانی ، راهــــبرد جهــــانی

تداوم حیات و بقای یک واحد اقتصادی منوط به تداوم ایجاد ارزش اقتصادی است. هر نهاد و شرکتی راهی را برای ایجاد ارزش اقتصادی به عنوان ماموریت خود انتخاب می کند تا با انجام آن از ارزش افزوده اقتصادی که خلق کرده بهره مند شده و رشد کند.
هلدینگ تجارت بین المللی رویال نماد پارس، ماموریت و کارکرد ارزشی خود را، ساماندهی مدیریتی، حذف فعالیتها و هزینه های ناکارآمد از طریق مهندسی مجدد ساختار و تکیه بر فنآوری های نوین و دانش بنیان تعریف کرده است.

همکاری و پشتیبانی طرح های تجاری

دپارتمان های تخصصی و سرمایه گذاری

دپارتمان اطلاعات و فناوری های نوین

Department of Information and New Technologies

دپارتمان صنایع و تجارت بین الملل

Department of International Industry and Trade

سرمایه گذاری

هلدینگ تجارت بین المللی رویــال نمــاد پــارس، با هدف سرمایه گذاری منابع مالی و مدیریتی در انواع شرکتها و کسب و کارهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی آماده سرمایه گذاری از طریق مشارکت و تملک سهام شرکتها به خصوص در حوزه های انرژی و صنایع وابسته ، خدمات بازرگانی و مالی است.

حمایت از طرح های اقتصادی

هلدینگ تجارت بین المللی رویال نماد پارس، از طرح های نوآورانه و دانش بنیان در حوزه های مختلف در قالب مشارکت و سرمایه گذاری حمایت می نماید، طرحها در قالب پروژه های استارتاپ یا فناوریهای نوین مالی (فین تک)، صنعتی و تجاری پذیرفته میشود. طرح های خلاقانه در اولویت خواهند بود.

دپارتمان انرژی و صنایع وابسته

Department of Energy and Related Industries

دپارتمان مالی و اقتصادی

Financial and Economic Department

دفتر مرکز ایران

دفتر حوزه آسیا و آفریقا

  • Oman, Muscat
  • ۹۶۸۹۱۸۱۳۵۳۶+

دفتر حوزه اقیانوسیه

  • Stanford Street, Appendix-Ford 6 - VIC 3067 - Melbourne Australia
  • ۶۱۴۰۴۲۶۶۵۵۷+

دفتر حوزه اروپا

  • Malndall 43162, Caleblandzgatan 12, Sweden
  • ۹۶۸۹۱۸۱۳۵۳۶+

دفتر حوزه آمریکای لاتین

  • Street and Tir 307 - Postal Fund 17-18-19, Paris Boulevard, San Paolo, Brazil
  • ۵۵۱۱۹۶۴۶۴۴۲۴۷+