جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کارنه تیر CARNET TIR

در ابتدا سه کشور فرانسه ، انگلیس و آلمان به منظور تسهیل تجارت ، ارائه اسناد متحد الشکل ، کاهش بازرسی های بین راهی و وحدت رویه ترانزیت کالا پروتکل سه جانبه ای امضا کردند که بعدها با گسترش بین سایر کشورها و تاسیس موسسه غیر انتفاعی :

 IRU(International Road Union) از سال ۱۹۴۹ شکل سازمان یافته تری یافت و با انجام اصلاحاتی در  سال ۱۹۵۹ و ۱۹۷۵ به شکل کنونی درآمد. ایران ازسال ۱۳۵۰ به عضویت کنوانسیون درامده است.

کارنه تیر (CARNET TIR) دفترچه ای است که توسط IRU صادر شده و به زبان فرانسه و انگلیسی قابل دسترسی است .

 دارنده آن از لحاظ به رسمیت شناختن سیستم های ایمنی و کنترل های گمرکی سایر کشورها ، سلسله تضمین های گمرک یبن المللی مشمول قوانین مربوط به کنوانسیون تیر قرار می گیرد.

 کالای تیر در گمرکات عبوری مشمول ممنوعیت یا محدودیت ها بین راهی ، مالیات و عوارض ورودی و صدوری ، بازرسی ( به جز مواردی که ظن تخلف وجود دارد) نمی باشند.

TIR مخفف عبارت Transport Internatinal Road بوده و در حال حاضر عمده  کشورهای جهان رادر بر می گیرد و قواعد تیر در آن اجرا می شود.این سازمان با اتحادیه اروپا ، اتاق بازرگانی بین المللی روابط تنگاتنگی دارد. 

 برای مشاهده متن کامل کنوانسیون گمرکی حمل و نقل بین المللی کالا ( T.I.R) شامل ۵۱ ماده و ضمائم ۹ گانه کلیک کنید. 

کارنه تیر CARNET TIR 

 

اصول و نکات مهم  کارنه تیر :

کارنه تیر صرفا حمل زمینی را در بر می گیرد ؛ ممکن است کالایی به صورت مرکب حمل شود اما فقط در بخش زمینی تحت پوشش تیر قرار می گیرد. موسسات ضامنی (اتاق بازرگانی) اجازه دارند دفترچه تیر را با رعایت قوانین کنوانسیون تیر صادر کنند که بتوانند ضمانت پرداخت خسارات احتمالی را تضمین کنند.

میزان تضمین تعهد شده در کنوانسیون ۵۰ هزار دلار می باشد. در صورتی که با توجه به قوانین کشور مبلغ تضمین کافی نمی باشد باید از دو یا تعداد کارنه بیشتری استفاده کرد.

(میزان تضمین در ایران طبق ماده ۱۰ قانون امور گمرکی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی و برای سایر کالاها معادل حقوق ورودی به علاوه نصف تا سه برابر ارزش سیف کالا به تشخیص گمرک تعیین شده است)

زمان شروع مسئولیت شرکت ضامن از زمان پذیرش کارنه در گمرک مبدا و زمان پایان مسئولیت تا یکسال پس از تاریخ تسویه در گمرک مقصد می باشد.

تسویه مشروط: در مواردی است که به هر دلیلی کالا به طور کامل به مقصد نرسد ؛ در چنین شرایطی روی کارنه مهر  R زده و باید قبل از مدت یک سال از تاریخ پذیرش کارنه در گمرک برای اتاق بازرگانی اخطاریه صادر و ابلاغ گردد ، مطالبه نامه هم باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه (در موارد مربوط به جعل و تقلب تا دو سال) صادر شود و موسسه ضامن تا سه ماه از تاریخ مطالبه نامه موظف است مبلغ را پرداخت کند. 

اخطاریه  گمرک صرفا خطاب به اتاق بازرگانی کشور خودش بوده و اتاق وظیفه پیگیری حقوقی و مطالبه خسارت ها را از طریق موسسات ضامن دیگر کشورها  را دارد.

رسیدگی به تخلفات در کشوری است که در آن واقعه رخ داده ، اما در صورت مشخص نبودن محل تخلف ، اقدامات حقوقی در کشور محل کشف  انجام می گیرد.

مسئولیت امضاء مشخصات و پر کردن کارنه با شرکت حمل Carrier  و تخلیه کالا در مقصد با شرکت حمل  Forwarder  می باشد.

 (فوروادر شرکتی است که با فروشنده یا خریدار کالا قرار داد حمل بسته و در مقابل صاحب کالا وتحویل دهنده مسئولیت دارد ؛ اما چنانچه به هر دلیلی کالا توسط  شرکت حمل دیگری حمل شود به آن کریر اطلاق می شود  و صرفا مسئولیت کریر در مقابل فوروادر می باشد .

شرکت های مورد استفاده در حمل و نقل باید بین المللی بوده و کلیه وسیله های نقلیه مورد استفاده باید دارای گواهی قبولی باشند (گواهی قبولی دفترچه ای دوبرگی است که توسط اتاق بازرگانی هر کشور برای مدت دو سال صادر می شود اما نیازمند تایید گمرک می باشد.

گواهی قبولی شامل مشخصات یک وسیله نقلیه منحصر به فرد بوده و موید این موضوع است که وسیله نقلیه و شرکت حمل بین المللی از لحاظ شرایط ایمنی ، نداشتن تخلفات ، وجود شرایط استاندار محفظه بار جهت الصاق پلمپ ازلحاظ لولا ، غیر قابل دسترسی بودن بار ، وضعیت سیم و چادر و … مورد تایید می باشند)

رویال نماد | royalnamad.com | واردات و صادرات کالای نفتی ، گاز و پتروشیمی ، ترخیص کالا ، حمل و نقل و کشتیرانی 

تاریخ انقضاء کارنه ۴۵ روز می باشد و با درخواست شرکت حمل و نقل تا ۶۰ روز قابل تمدید می باشد.

صادر کننده کارنه بر اساس ملیت راننده تعیین می شود و نه بر اساس شماره پلاک ماشین یا محل بارگیری یا تخلیه کالا

چنانچه کارنه توسط دو شرکت حمل مهمور شده باشد ملاک عمل شرکتی است که CMR را تایید کرده است.

چنانچه کالاهای بزرگ و حجیم تحت شمول تیر حمل گردد که قابلیت الصاق پلمپ نداشته باشد باید روی کارنه عبارت  OPEN TIR قید شود.

مجموع کشورهای مبدا و مقصد حداکثر چهار کشور(چهار گمرک مبدا و مقصد) بوده و کشور مبدا هم نباید بیش از دو کشور باشد ضمن اینکه در کشور مبدا دوم نباید کالا تخلیه گردد و فقط بارگیری کالای جدید انجام شود. چنانجه تعداد کشورها بیشتر شد باید از کارنه های بیشتری استفاده کرد.

چنانچه  جهت ادامه مسیر چنانچه وله اضافه کارنه موجود باشد ولی مهر گمرک مبدا را نداشته باشد باید گمرک خروجی قبل از ما مراتب را تایید و در صفحه حوادث شرح دهد تا امکان ادامه کار وجود داشته باشد. اما اگر وله دیگری موجود نباشد کارنه تسویه شده و باید با صدر کارنه جدید یا ترانزیت خارجی ادامه مسیر داد.

درخواست ابطال کارنه صرفا در گمرک ورودی هر کشور ممکن است. درخواست تسویه پیش از محل مقرر هم صرفا در شرایط تصادف منجر به عدم ادامه مسیر ، معدوم شدن کمالا ناشی از حوادث فرس ماژور و یا  با درخواست صاحب کالا از گمرک ایران مجازاست.

در صورت بروز تصادف جزئی که امکان ادامه مسیر وجود داشته باشد در صفحه حوادث شرح داده ودر صورت نیاز با پلمپ جدید فرایند تیر ادامه می یابد اما اگر به دلیل تصادف  امکان ادامه مسیر وسیله نقلیه وجود نداشته باشد کارنه تسویه و کالا با کارنه یا پروانه ترانزیت جدید حمل خواهد شد.

در صورت فک پلمپ و سرقت ، مراتب صورتجلسه و مانند قوانین قاچاق عمل می شود ، اما اگر کالا کامل بوده و صرفا پلمپ فک شده باشد جهت ادامه مسیر ضمن تشریح ماجرا  با دادگاه مکاتبه گردد.

پلاک وسیله نقلیه بایستی در ابعاد ۲۵۰*۴۰۰ میلیمتر و حروف TIR به رنگ سفید در زمینه ای آبی رنگ درج و در قسمت جلو و عقب وسیله نقلیه درج و نصب گردد. 

رویال نماد | royalnamad.com | واردات و صادرات کالای نفتی ، گاز و پتروشیمی ، ترخیص کالا ، حمل و نقل و کشتیرانی 

 نحوه تکمیل صفحات کارنه :

تعداد صفحات  (وله) کارنه  تیر با توجه به تعداد کشورهای مبدا و مقصد وبین راهی  ۴ ، ۶ ، ۱۴ و ۲۰ وله ای تهیه می شود.

ابتدا صفحه جلد و صفحه شاهد زرد رنگ می باشد که به هیچ عنوان نباید از دفترچه جدا گردد. بعد زرد چند برگ سفید و سبز رنگ موجود بوده که جز قسمت ته سوش آن در گمرکات بین راهی جدا می شود. 

وله سفید مربوط به گمرکات مبدا و ورودی کشورهای سرراهی  و وله سبز هم متعلق به گمرک خروجی کشورهای سرراهی یا گمرک مقصد می باشد که از دفترچه جدا می گردد. صفحه آخر هم که صفحه مربوط به حوادث بوده که در صورت لزوم تکمیل شده و نباید از دفترچه جدا گردد. هر دفترچه صرفا برای یک سفر معتبرمی باشد و پس از اتمام حمل ، باید لاشه کارنه به اتاق عودت گردد.

مسئولیت انجام هرگونه اصلاحیه در مندرجات روی جلد با اتاق و سایر صفحات با گمرک همراه با مهر معتبر می باشد.

صفحه جلد:

 شامل دو بخش ، بخش بالا که توسط IRU و اتاق بازرگانی کشورها و بخش پایین که توسط شرکت حمل و نقل تکمیل می شود.

بالای صفحه علامت IRU و مهر برجسته آن، عبارت CARNET TIR و همچنین تعداد VOLETS  و یک عبارت ۱۰ حرفی ( دو حرف انگلیسی که لزوما یک حرف باید  باشد و یک عدد ۸ رقمی )

 

 • باکس شماره ۱ : تاریخ اعتبار کارنه
 • باکس شماره ۲: صادر شده  (به عنوان مثال توسط موسسه ضامن اتاق بازرگانی ایران )
 • باکس شماره ۳ : دارنده (شرکت حمل و نقل بین المللی ، آدرس و ID  Number)
 • باکس شماره ۴ :  محل مهر و امضای شرکت صادر کننده موسسه ضامن (به عنوان مثال اتاق بازرگانی ایران)
 • باکس شماره ۵:  محل امضا دبیر کل IRU (به صورت چاپ شده از قبل وجود دارد)
 • باکس شماره ۶ : کشور و کشور های مبدا
 • باکس شماره ۷ : کشور و کشور های مقصد
 • باکس شماره ۸ : شماره ماشین
 • باکس شماره ۹ : شماره گواهی قبولی و تاریخ انقضاء آنCERTIFICATE OF APPROVAL OF ROAD VEHICLE
 • باکس شماره ۱۰ :   شماره کانتینر یا کانتینرها
 • باکس شماره ۱۱ : ملاحضات
 • باکس شماره ۱۲ : امضاء دارنده دفنرچه تیر

صفحه شاهد :

 

 • باکس شماره ۱ :  شماره سریال کارنه 
 • باکس شماره ۲ : گمرکات مبدا  
 • باکس شماره ۳ : صادر شده توسط IRU
 • باکس شماره ۴ : مشخصات حامل و آدرس و ID  Number
 • باکس شماره ۵ : کشور مبدا
 • باکس شماره ۶ : کشور و کشورهای مقصد
 • باکس شماره ۷ : مشخصات وسیله حمل
 • باکس شماره ۸ : اسناد پیوست و ضمیمه
 •  باکس شماره ۹ : شماره کانتینر و کانتینرها و همچنین مارک ، علائم و تعداد کالا
 • باکس شماره ۱۰ : مشخصات کالا
 • باکس شماره ۱۱ :  وزن ناخالص کالا
 •  باکس شماره ۱۲ :  گمرکات مقصد وتعداد تخلیه برای هر گمرک (حداکثر ۳ مورد)
 •   باکس شماره  ۱۳-۱۴-۱۵ :  تایید صحت مندرجات ، مهر و امضای  دارنده دفترچه
 • باکس شماره ۱۶ : شماره پلمپ  یا علامت شناسایی کالا
 •  باکس شماره ۱۷ :  محل مهر و امضای گمرک مقصد یا خروجی
 • باکس شماره ۱۸ :  گواهی گمرکات بین راهی شامل باکس ۱۹ تا ۲۳
 • باکس شماره ۱۹ :  شماره پلمپ
 • باکس شماره ۲۰ : مدت زمان ترانزیت
 •  باکس شماره ۲۱ :  شماره ثبت گمرک ( ردیف مرزی )
 • باکس شماره ۲۲ : متفرقه (مسیر مجاز حرکت یا سایر توضیحات )
 •  باکس شماره ۲۳ : مهر و امضای گمرک
 • باکس شماره ۲۴ : گواهی تخلیه کالا در گمرک مقصد یا عبوری
 • باکس شماره ۲۵ : تایید صحت اینکه پلمپ و علائم کالا سالم می باشد
 • باکس شماره ۲۶ : تعداد بسته های تخلیه شده
 • باکس شماره ۲۷ : تسویه مشروط (حسب مورد)
 • باکس شماره ۲۸ : مهر و امضای گمرک مقصد

قسمت ته سوش هم به ترتیب تایید ورود کالا در گمرک مقصد یا سرراهی ، شماره پلمپ ، تعداد تخلیه شده ، شماره پلمپ جدید ، تسویه مشروط و ملاحضات و نهایتا مهر و امضای گمرک مقصد یا سر راهی قید می گردد.

صفحه حوادث : ( ماده ۲۵ کنوانسیون تیر)

 

 • باکس شماره ۱ : گمرک مبدا
 • باکس شماره ۲ : شماره سریال کارنه
 • باکس شماره ۳ : صادر شده توسط IRU
 • باکس شماره ۴ : شماره وسیله نقلیه
 • باکس شماره ۵ : دارنده دفترچه
 • باکس شماره ۶ : پلمپ سالم است یا معیوب
 • باکس شماره ۷ : محفظه بار یا کانتینر سالم است یا معیوب
 •  باکس شماره ۸ : ملاحضات
 • باکس شماره ۹ :  هیچ کالایی مفقود نشده است ، اجناس قید شده در اقلام ۱۰ تا ۱۳
 • باکس شماره ۱۰ : کانتینرها و تعداد و مشخصات
 •  باکس شماره ۱۱ : تعداد ، نوع و شرح کالا
 • باکس شماره ۱۲ :  یا D  (کالا معیوب یا مفقود شده)
 • باکس شماره ۱۳ : شرح مقادیر مفقود یا خراب
 • باکس شماره ۱۴ : شرح حادثه ، تاریخ و محل
 •  باکس شماره ۱۵ : اقدامات صورت گرفته جهت ادامه مسیر تیر (الصاق پلمپ جدید ،تعداد و شرح )
 • باکس شماره ۱۶ : در صورت انتقال کالا شرح کانتینر یا وسیله نقلیه جدید (شماره وسیله و گواهی قبولی ، پلمپ ، کانتینر)
 • باکس شماره ۱۷ : تاریخ ،مهر و امضای مقام تایید کننده گواهی
 • باکس شماره ۱۸ :  تایید گمرک بعدی که حمل و نقل تیر به آن وارد می شود

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *