فارسیEnglishالعربية

سبدکالای نفتی آماده فروش

#
نام کالا
شاخص
مقدار
محل تحویل
1

پلی اتیلن

صادراتی

نامحدود

Assaluyeh Port IRAN

2

متانول

صادراتی

نامحدود

Assaluyeh Port IRAN

3

بوتادین

صادراتی

نامحدود

Assaluyeh Port IRAN

4

استایرن

صادراتی

نامحدود

Assaluyeh Port IRAN

5

اوره

صادراتی

نامحدود

Assaluyeh Port IRAN

6

پروپان L.P.B (C3)

صادراتی

نامحدود

Assaluyeh Port IRAN

7

پروپان L.P.G (C3)

صادراتی

نامحدود

Assaluyeh Port IRAN

8

آمونیاک

صادراتی

نامحدود

Assaluyeh Port IRAN

9

هگزان 1

صادراتی

نامحدود

Assaluyeh Port IRAN

10

اتیلن

صادراتی

نامحدود

Assaluyeh Port IRAN

11

بوتان

صادراتی

نامحدود

Assaluyeh Port IRAN

12

پلی پروپیلن P.P

صادراتی

نامحدود

Assaluyeh Port IRAN

13

MEG

صادراتی

نامحدود

Assaluyeh Port IRAN

14

DEG

صادراتی

نامحدود

Assaluyeh Port IRAN

15

PX

صادراتی

نامحدود

Assaluyeh Port IRAN

فارسیEnglishالعربية