سبدکالای غیرنفتی آماده فروش

ردیف

نام کالا

شاخص

مقدار

محل تحویل

18برنج کیسه ای (برند)هندی 112170.000 تندر محل خریدار
1عسل صادراتی ممتازبسته بندی به سفارش خریدارUnlimitedIran or Buyer’s place
2عسل صادراتی ممتازفلهUnlimitedIran or Buyer’s place
3پستهانواع صادراتی Unlimited Iran or Buyer’s place
4خرما کبکاب، خاصویی و بم صادراتیUnlimited Iran or Buyer’s place
5زعفرانسوپرنگین و نگین صادراتیUnlimited Iran or Buyer’s place
6 آبزیان ماهی و میگو صادراتی Unlimited Iran or Buyer’s place
7قهوه انواع UnlimitedBrazil or Buyer’s place
8برنج1121 UnlimitedPakistan, India or Buyer’s place
9گوشت گرم گوسفند Unlimited Georgia or Buyer’s place
10گوشت منجمد گوسفند Unlimited Brazil or Buyer’s place
11دام زندهگوسفندUnlimited Georgia or Buyer’s place
12گچ ساختمانی فله صادراتی Unlimited Iran or Buyer’s place
15کود معدنی کشاورزیگوگرد معدنی فرآوری شدهUnlimitedIran or Buyer’s place
16کاشی ساختمانی انواع UnlimitedIran or Buyer’s place
17تسمه تایم اتومبیل(خارجی) مگان L90 4000 حلقه Iran or Buyer’s place