سبدکالای غیرنفتی مورد نیاز

ردیف

نام کالا

شاخص

مقدار

محل تحویل

7 شکر خوراکی3 بار تسفیه10000 تنایران
1 میلگرد A3100000 تنOman Salalah Port
2سیب زمینی بسته بندی صادراتی150 تنOman Salalah Port
3انجیر بسته بندی صادراتی50000 کیلوOman Salalah Port
4آجیل صادراتی (انواع) بسته بندی صادراتی50000 کیلوOman Salalah Port
5زعفران سوپرنگین و نگین (مرغوب)200 کیلو Oman Salalah Port
6میوه خشک صادراتی 10 تنOman Salalah Port