فارسیEnglishالعربية

سبدکالای غیرنفتی مورد نیاز

#
نام کالا
شاخص
مقدار
محل تحویل
1

خرمای کبکاب

بسته بندی 1 کیلویی

150 تن

مقصد قطر

2

خرمای مرغوب زاهدی

بسته بندی 10 کیلویی

150 تن

مقصد قطر

3

شیره طبیعی خرما

بسته بندی 1 کیلویی

200 تن

مقصد قطر

4

زعفران سرگل ممتاز

بسته بندی 2 گرمی

30 کیلو

مقصد قطر

5

زعفران سوپرنگین و نگین

بسته بندی 2 گرمی

30 کیلو

مقصد قطر و عمان

6

برنج ایرانی صادراتی

بسته بندی 10 کیلویی (صادراتی)

نامحدود

مقصد امارات

7

عسل ممتاز (صادراتی)

بسته بندی متنوع (صادراتی)

نامحدود

مقصد قطر و عمان

8

پسته ممتاز (صادراتی)

بسته بندی لوکس (صادراتی)

50 تن 

مقصد امارات

9

سیب درختی درجه یک

بسته بندی صادراتی

نامحدود

مقصد قطر و عمان

10

سیب زمینی درجه یک

بسته بندی صادراتی

نامحدود

مقصد قطر و عمان

11

چای شکسته درجه یک

بسته بندی 10 کیلویی (صادراتی)

نامحدود

مقصد عراق

فارسیEnglishالعربية