کودهای معدنی کشاورزی

کودهای معدنی

کودهای معدنی از جمله عوامل اساسی برای افزایش بهره وری کشاورزی و تقویت رشد گیاهان محسوب می‌شوند. این کودها شامل انواع موادی مانند نیترات، فسفات، پتاسیم و سایر مواد معدنی مختلف هستند که برای تقویت خاک و افزایش محصولات کشاورزی به کار می‌روند. علاوه بر این، این کودها با تأمین نیازهای گیاهان به عناصر مورد نیاز، رشد سالم و موثر گیاهان را تضمین می‌کنند. همچنین، توانایی مدیریت مشکلات خاص خاک مانند افزایش حاصلخیزی، کنترل علف‌های هرز و پیشگیری از بیماری‌های گیاهان نیز از جمله مزایای مهم استفاده از این کودها است. هدف اصلی از استفاده از این کودها، بهبود ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک به منظور حفظ و افزایش بهره وری محصولات کشاورزی است.

 
کودهای کشاورزی

کودهای کشاورزی، موادی هستند که برای بهبود رشد گیاهان و افزایش عملکرد آنها استفاده می شوند. کودها می توانند مواد مغذی ضروری مانند نیتروژن، فسفر، و پتاسیم را به خاک اضافه کنند، و همچنین می توانند به بهبود ساختار خاک و کنترل آفات و بیماری ها کمک کنند.

اهمیت واردات کودهای جدید به شرح زیر است:

 • تأمین مواد مغذی مورد نیاز گیاهان: کودهای جدید اغلب حاوی مواد مغذی ضروری هستند که در خاک محلی وجود ندارند یا به اندازه کافی نیستند. این کودها می توانند به بهبود رشد و عملکرد گیاهان کمک کنند.
 • بهبود کیفیت خاک: کودهای جدید می توانند به بهبود ساختار خاک و افزایش ظرفیت نگهداری آب کمک کنند. این امر می تواند به بهبود رشد گیاهان و کاهش نیاز به آبیاری کمک کند.
 • کنترل آفات و بیماری ها: برخی از کودهای جدید حاوی موادی هستند که می توانند به کنترل آفات و بیماری ها کمک کنند. این امر می تواند به کاهش استفاده از آفت کش ها و کودهای شیمیایی کمک کند.

در ایران، واردات کودهای جدید به دلایل زیر اهمیت دارد:

 • نیاز به افزایش تولید محصولات کشاورزی: ایران یک کشور با جمعیت زیاد و منابع طبیعی محدود است. واردات کودهای جدید می تواند به افزایش تولید محصولات کشاورزی و تأمین نیازهای غذایی جمعیت کمک کند.
 • کاهش وابستگی به منابع داخلی: ایران منابع داخلی محدودی برای تولید کود دارد. واردات کودهای جدید می تواند به کاهش وابستگی ایران به منابع داخلی کمک کند.
 • بهبود کیفیت محصولات کشاورزی: کودهای جدید می توانند به بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و افزایش ارزش صادراتی آنها کمک کنند.

برخی از کودهای جدیدی که در ایران واردات می شوند عبارتند از:

 • کودهای نیتروژنی: این کودها حاوی نیتروژن هستند که برای رشد سبزینه گیاهان ضروری است.
 • کودهای فسفری: این کودها حاوی فسفر هستند که برای رشد ریشه و میوه گیاهان ضروری است.
 • کودهای پتاسیمی: این کودها حاوی پتاسیم هستند که برای مقاومت گیاهان در برابر آفات و بیماری ها ضروری است.
 • کودهای میکروبی: این کودها حاوی میکروارگانیسم های مفیدی هستند که می توانند به بهبود رشد گیاهان و افزایش عملکرد آنها کمک کنند.

واردات کودهای جدید می تواند نقش مهمی در توسعه کشاورزی ایران ایفا کند. این کودها می توانند به افزایش تولید محصولات کشاورزی، بهبود کیفیت محصولات کشاورزی، و کاهش وابستگی ایران به منابع داخلی کمک کنند.

مهمترین و کاربردی ترین کودهای وارداتی ایران عبارتند از:
 • کود نیتروژنی: این کودها حاوی نیتروژن هستند که برای رشد سبزینه گیاهان ضروری است. کودهای نیتروژنی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

  • کود اوره: این کود حاوی 46 درصد نیتروژن است.
  • کود آمونیوم نیترات: این کود حاوی 34 درصد نیتروژن است.
  • کود اوره آمونیوم سولفات: این کود حاوی 28 درصد نیتروژن است.
 • کود فسفری: این کودها حاوی فسفر هستند که برای رشد ریشه و میوه گیاهان ضروری است. کودهای فسفری به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

  • کود سوپر فسفات ساده: این کود حاوی 16 درصد فسفر است.
  • کود سوپر فسفات تریپل: این کود حاوی 46 درصد فسفر است.
  • کود دی آمونیوم فسفات: این کود حاوی 18 درصد فسفر است.
 • کود پتاسیمی: این کودها حاوی پتاسیم هستند که برای مقاومت گیاهان در برابر آفات و بیماری ها ضروری است. کودهای پتاسیمی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

  • کود سولفات پتاسیم: این کود حاوی 50 درصد پتاسیم است.
  • کود کلرید پتاسیم: این کود حاوی 60 درصد پتاسیم است.
  • کود پتاسیم مایع: این کود حاوی 20 درصد پتاسیم است.
 • کود میکروبی: این کودها حاوی میکروارگانیسم های مفیدی هستند که می توانند به بهبود رشد گیاهان و افزایش عملکرد آنها کمک کنند. کودهای میکروبی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

  • کود باکتری های تثبیت کننده ازت: این کودها می توانند ازت هوا را به شکلی که گیاهان می توانند جذب کنند، تبدیل کنند.
  • کود باکتری های حل کننده فسفر: این کودها می توانند فسفر غیرقابل دسترس خاک را به شکلی که گیاهان می توانند جذب کنند، تبدیل کنند.
  • کود باکتری های محرک رشد گیاه: این کودها می توانند به بهبود رشد گیاهان و افزایش عملکرد آنها کمک کنند.

این کودها در انواع مختلف و با درصدهای مختلف مواد مغذی در بازار موجود هستند. کشاورزان باید با توجه به نیازهای خاک و گیاه خود، نوع و مقدار کود مورد نیاز را انتخاب کنند.

بر اساس آمار گمرک ایران، در سال 1401، ایران حدود 3.5 میلیون تن کود معدنی وارد کرد. ارزش این واردات حدود 1.5 میلیارد دلار بود. کشورهای اصلی تأمین کننده کودهای معدنی برای ایران عبارتند از:

 • روسیه: حدود 50 درصد
 • ترکیه: حدود 25 درصد
 • چین: حدود 15 درصد
 • سایر کشورها: حدود 10 درصد

واردات کودهای معدنی به ایران نقش مهمی در افزایش تولید محصولات کشاورزی در ایران ایفا می کند.