مازوت یا نفت کوره برشی از نفت خام تقطیر شده است وبه مایعی گفته می شود که برای سوختن در کوره، بویلرویا موتور های تولید قدرت مصرف می شود.

نفت کوره به برشی از از نفت خام گفته میشود که Flash point آن حدود ۴۰ درجه است .نفت کوره از هیدروکربن هایی با زنجیره طویل بویژه آلکان ها،سیکلو آلکان ها و آروماتیک ها تشکیل یافته است و در دسته سوختهای صنعتی سنگین قرارمیگیردبه طوری که از گازوییل ونفتا سنگین تر است طول زنجیره نفت کوره تولیدی بسته به نوع کاربرد آن متفاوت است

برای مثال نفت کوره دیزل از هیدروکربن های با طول زنجیر۱۰الی ۲۰ اتم کربن تشکیل شده است در نتیجه میتواند یکی از ساختار های زیر راداشته باشد:

C۱۴H۳۰ – C۱۵H۳۲ – C۱۶H۳۴ -C۱۷H۳۶ – C۱۸H۳۸ – C۱۹H۴۰ – C۲۰H۴۲

نفت کوره یا مازوت یکی از هیدروکربن های نفتی است که در مراحل تصفیه نفت خام پس از اتر وبنزین و نفت چراغ به دست می آید و چون سیاه رنگ است به نام نفت سیاه نیز خوانده می شود. این ماده ارزان ترین ماده سوختنی برای کوره حمام ها و تنور نانوایی ها و موتور دیزل و برخی نیروگاه ها است .

انواع نفت کوره

۱- سبک : کاربرد آن در کوره ها است. دارای گرانروی ردوود ۱۰۰F°در ۱۰۰ SEC و چگالی ۰.۹۲۵۰ در ۶۰F° و ارزش حرارتی BTU/LB ۱۹۰۰۰

۲- معمولی : کاربرد آن در نیروگاه ها می باشد. دارای گرانروی ردوود۶۰۰ SEC ۱۰۰F°در و چگالی ۰.۹۵۰۰ در ۶۰F° و ارزش حرارتی BTU/LB ۱۸۵۰۰

۳- سنگین : کاربرد آن در صنایع سنگین می باشد. دارای گرانروی ردوود ۲۰۰۰ SEC در ۱۰۰F° و چگالی ۰.۹۷۰۰ در ۶۰F° و ارزش حرارتی BTU/L ۸۰۰۰

به گزارش شرکت ملی پخش و پالایش، مازوت که به نام نفت کوره معروف است در ۳ نوع مختلف در ایران تولید می شود ،

  1. نخست نفت کوره ۱۸۰ و ۲۳۰ که متشکل از برش های سنگین تر از نفت گاز است و ترکیبات تشکیل دهنده ان به طور عمده، هیدرو کرین های سنگین موجود در باقی مانده تقطیر نفت خام هستند که بر حسب مورد مصرفف با استفاده از برش های سبک نفتی تنظیم گرانروی شده و به عنوان سوخت سنگین مورد مصرف دیزل های ثایت و متحرک و صنایعی که مشعل طراحی شده برای سیستم احتراق انان قابلیت مصرف این فراورده را داشته باشد، قرار می گیرد.
  2. دوم، نفت کوره ۲۸۰ و ۳۸۰ که حاصل باقی مانده برج های تقطیر است که با استفاده از برش های سبکتر تنظیم گرانروی شده و به عنوان سوخت عرصه می شود. درجه اخیر با درصد ترکیبات خودف ارزش حرارتی مناسبی به سوخت می بخشد. مقدار فلزات موجود در این نوع مازوت، در سیستم های مصرف کننده ایجاد اشکال نمیکند، از این رو از آن به عنوان سوخت در صنایع و نیروگاه هایی که در سیستم احتراق انها نفت کوره متوسط مصرف می شود، استفاده می شود.
  3. سوم، نفت کوره سنگین ، باقی مانده سنگین حاصل از تقطیر نفت خام در برج های تقطیر است که به طور عمده نیازی به اختلاط با فراورده هاب سبک ،به منظور تنظیم گرانروی نداشته و مستقیم قابل عرضه است . درصد گوگرد مناسب و ارزش حرارتی خوب، از ویژگی های این سوخت است . کاربرد نفت کوره سنگین در صنایع و نیروگاه هایی است که در سیستم سوختی انها، سوخت سنگین می شود